Ociężałość umysłowa

Przypadki ociężałości umysłowej podzielić można z grubsza na trzy grupy: spowodowane zmianami organicznymi, związane ze zmianami hormonalnymi i powstałe w następstwie przebytych doświadczeń (środowiskowych). Do pierwszej grupy należą stwierdzone uszkodzenia mózgu,

W Polsce informacje na temat specjalnego nauczania i szkół dla dzieci z wadami wzroku można uzyskać w Kuratorium Okręgu Szkolnego Urzędu Wojewódzkiego, w poradniach wychowawczo-zawodowych, w oddziałach terenowych Polskiego Związku Niewidomych i w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niewidomych i niedou idzących (przyp. red.).

W Polsce informacji o ośrodkach terapii, szkołach specjalnych i innych udogodnieniach dla dzieci umysłowo upośledzonych, udzielają: Kuratoria Okręgu Szkolnego Urzędu Wojewódzkiego oraz Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. spowodowane np. niedostatecznym utlenieniem mózgu w trakcie porodu lub przebytym zapaleniem mózgu. Do drugiej — przypadki związane z wadliwym funkcjonowaniem tarczycy wcześnie rozpoznane i odpowiednio leczone mogą być utrzymywane na poziomie minimalnego tylko upośledzenia umysłowego.

Pozostałe przypadki ociężałości umysłowej, sklasyfikowane tu w trzeciej grupie, są następstwem doświadczeń osobniczych, co oznacza, że w oddziaływaniu wychowawczym na dziecko za mało było czynników stymulujących rozwój umysłowy lub negatywną rolę odegrały jakieś inne czynniki psychologiczne. Przyczyną tego typu niedorozwoju nie są ani przebyte choroby, ani urazy. Często jest zresztą trudno ustalić, czy ociężałość umysłową wywołały czynniki organiczne, czy środowiskowe. W tym ostatnim przypadku proces rozwoju inteligencji dziecka ma charakter ciągły, ale jego tempo jest wolniejsze niż u przeciętnego dziecka.

Jeżeli dane dziecko w wieku lat 4 ma poziom inteligencji przeciętnego trzylatka, mówi się, że iloraz jego inteligencji wyraża się cyfrą 75 (3)4 = 75(100).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>