Naśladowanie – kontynuacja

Gotowość do naśladowania mowy pojawia się przy końcu pierwszego roku życia. W tym czasie niemowlę próbuje naśladować specyficzne, słyszane dźwięki, z których wiele nie pojawiło się w gaworzeniu (Valentine, 1942). Spośród wielu dźwięków gaworzenia, dorośli przebywający z dzieckiem powtarzają niektóre z nich i te dziecko kojarzy prawdopodobnie z pewnymi przedmiotami, ludźmi i sytuacjami (Havighurst, 1953). Dźwięki złożone z samogłosek dziecko naśladuje najwcześniej, jednakże niemowlęta przed ukończeniem pierwszego roku życia nie uzyskują w naśladowaniu samogłosek czy spółgłosek rzeczywistych wyników. Naśladują one tylko w przybliżenui zasłyszane dźwięki. Niektóre skale testów inteligencji i normy rozwojowe dla niemowląt zawierają testy badające naśladownictwo prostych słów, które są przeznaczone dla dziesiątego, jedenastego i dwunastego miesiąca życia (Gessell, 1928: Bayley, 1940: Cattell, 1940). ‚

Na początku czterdziestego tygodnia życia niemowlę próbuje naśladować słowa matki (Lynip, 1951). Naśladowanie typowych słów rozwija się wraz z wiekiem, jak również wzrasta liczba słów. jednakże dokładność w naśladowaniu postępuje dosyć wolno. (McCurry i Irwin, 1953). Specjalne ćwiczenia w zakresie wymawiania prowadzą do lepszych wyników aniżeli wtedy, kiedy wymowa pozostawiona jest przypadkowi (Strayer, 1930). Ze względu na to, że dziecko naśladuje mowę innych niezależnie od tego, czy ona jest dobra czy zła, istotne jest, aby miało ono dobry wzór do naśladowania. Dziecko naśladuje równie łatwo mowę wadliwą, na przykład słabą wymową i błędy gramatyczne, jak i mowę poprawną. Niekiedy nawet naśladuje jąkanie h

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>