Mówienie jest sprawnością

Mówienie jest sprawnością i trzeba się jej nauczyć tak jak wszystkich sprawności. Ponieważ mowa obejmuje wiele skomplikowanych czynności, rozwija się wolniej niż sprawności motoryczne, opisane w poprzednich rozdziałach. Rozwój mowy, podobnie jak rozwój innych sprawności, kształtuje się na podstawach ustalonych poprzez dojrzewanie różnych części organów mowy. Z chwilą urodzenia się czy wkrótce potem, żaden pojedynczy organ mowy nie jest jeszcze gotowy do działania. Mowa wytwarza się dzięki skoordynowanej aktywności muskulatury warg, języka, gardła, jak również krtani i płuc. Do rozwoju i koordynacji poszczególnych części wchodzących w skład skomplikowanego organu mowy potrzebny jest pewien okres czasu i ćwiczenia.

Bezpośrednio po urodzeniu jama ustna jest mała i małe są.także jej części przednie i tylne. Podniebienie jest płaskie i brak mu charakterystycznego dla dorosłych łuku. Język niemowlęcia jest nieproporcjonalnie duży i wypełnia dużą przestrzeń jamy ustnej, a nawet często jest wysunięty na zewnątrz. Z chwilą, gdy niemowlę staje się starsze, zmienia się wielkość i kształt różnych części organu mowy. W pierwszych miesiącach życia niemowlę leży przez większość czasu. Języczek i miękkie podniebienie cofają się do tyłu wskutek ciężkości, co powoduje praktycznie zablokowanie małego przejścia nosowego, a to w konsekwencji uniemożliwia wymawianie dźwięków nosowych. Wiele dźwięków spółgłoskowych wymawia się dzięki koordynacji warg i zębów, to jest do czwartego lub szóstego miesiąca życia dziecko nie wymawia tych dźwięków na skutek braku przednich zębów (McCarthy, 1952). Zaraz po urodzeniu nerwy i mięśnie aparatu głosowego są dosyć dobrze rozwinięte (Havighurst, 1953). Jednakże dziecko nie może się nimi posługiwać, zanim nie rozwiną się inne części mechanizmu głosowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>