Motywacja

Początkowo wszystkie znaczenia dziecko wiąże z konkretnymi przedmiotami, osobami, sytuacjami. Małe dzieci nie generalizują, raczej zwracają uwagę na szczególną cechę niż na typ lub klasę słowa. Na przykład, kiedy małe dziecko nazywa ojca „tata” {„dady”), to prawdopodobnie nazwie tak samo wszystkich mężczyzn, którzy utrzymują kontakt z jego ojcem. Stopniowo dziecko uczy się generalizować i stosować ogólne znaczenie do ogólnych kategorii, a specyficzne znaczenia do specyficznych przedmiotów lub sytuacji. Starsze dzieci natomiast są zdolne do podkreślania abstrakcyjnych właściwości słowa lub pewnych właściwości obejmujących klasy przedmiotów (Baldridge, 1949: Feifel i Lorge, 1950: Merry i Merry, 1950).

Motywacja. Małe dziecko uczy się mówić zgodnie ze swoimi potrzebami. Jeżeli może osiągnąć to, co chce, bez prośby, nie podejmuje wówczas wysiłku potrzebnego do nauczenia się tak skomplikowanej i trudnej czynności, jaką jest mowa. Jeżeli środki zastępcze mowy, takie jak krzyk albo gesty wystarczają do zaspokojenia jego potrzeb i jeżeli przekona się, że może za ich pomocą otrzymywać to, co chce, jego chęć do uczenia się mowy maleje. Prowadzi to do opóźnienia rozwoju mowy we wczesnym dzieciństwie i do ograniczenia słownika w okresie szkolnym i młodzieńczym. Kiedy dziecko dostrzega, że rodzice rozumieją jego mowę, wówczas nie potrzebuje zmieniać sposobu mówienia aż do czasu, kiedy zacznie bawić się z innymi dziećmi. Odkrywa ono wtedy, że dzieci nie rozumieją jego mowy tak, jak rozumieli ją rodzice i to staje się motywem do mówienia w sposób bardziej zrozumiały. Badania nad wielorakimi porodami ujawniły, że bliźnięta i trojaczki są w zasadzie opóźnione w rozwoju mowy, ponieważ kojarzą one znaczenia słów głównie poprzez oddziaływanie jednego z bliźniaków na drugiego i uczą się rozumieć swój własny żargon. W ten sposób są pozbawione motywu do mówienia w sposób zrozumiały dla innych (McCarthy, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>