Miejsca spotkań bandy

Różnice płci. Chłopcy na ogół zaczynają tworzyć bandy wcześniej niż dziewczęta. W okresie adolescencji zarówno chłopcy, jak i dziewczęta przestają interesować się życiem bandy. Ponieważ dziewczynki dojrzewają płciowo wcześniej niż chłopcy, bandy dziewcząt trwają krócej niż bandy chłopców. Bandy dziewcząt są zazwyczaj mniejsze niż bandy chłopców, a ponadto są one ściślej zorganizowane i otoczone większą dyskrecją, ich przywódczynie są bardziej autokratyczne, wreszcie trudniej niż chłopcy dopuszczają one nowych członków (Crane, 1952). Do koleżanek, które nie są członkami bandy, dziewczynki odnoszą się nieraz bardzo niespołecznie, posuwając się nawet do takiej skrajności, że nie rozmawiają z dziewczynkami nie należącymi do bandy albo należącymi do bandy rywalizującej. Chłopcy łatwiej niż dziewczynki przyjmują do bandy kolegów o pewnej różnicy wieku, co umożliwia wytworzenie się społecznego systemu hierarchii. Przywódców wybiera się spośród chłopców starszych, silniejszych i bardziej ambitnych, odznaczających się żądzą przygód, którzy w rezultacie tego są podziwiani przez innych członków. Dzięki prestiżowi, jaki posiadają, wywierają silny wpływ na członków grupy, która poddaje się ich kierownictwu (Wolman, 1951).

Miejsca spotkań bandy. Miejsca spotkań bandy są różne w zależności od środowiska. Chłopcy spotykają się na rogach ulic, w garażach, stodołach, szopach, piwnicach, pustych placach, w opuszczonych domach, na szkolnych placach zabaw albo przy sklepach. Dziewczęta, które przeważnie są mniej nadzorowane niż chłopcy, spotykają się zwykle w domu jednej z członkiń, na szkolnych placach zabaw, na rogach ulic, przy sklepach z cukierkami. Jakiekolwiek byłoby wybrane miejsce spotkań, jest ono zawsze miejscem gwarantującym minimum interwencji i nadzoru dorosłych, miejscem, gdzie działanie grupy może przebiegać dyskretnie i które równocześnie zapewnia warunki dla ulubionej działalności grupy (Furfey, 1926: Crane, 1951, 1952: Wolman, 1951).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>