Kidnaperstwo

W wielu miejscowościach rodzice powołują lokalne oddziały krajowej organizacji do walki z zaniedbywaniem dzieci i przestępczością przeciw nieletnim. Wydają pamflety o sposobach przeciwdziałania i udostępniają je w szkołach i bibliotekach. Skłaniają ponadto znane na danym terenie — także dzieciom osobistości do publicznych wystąpień w lokalnej telewizji i radiu. Adresowane do dzieci wypowiedzi sugerują im, jak się bronić.

Krajowa organizacja zrzeszająca rodziców i profesjonalistów do walki z tym problemem to: National Committee for Prevention of Child Abuse (Krajowy Komitet do Zapobiegania Przestępczości Przeciw Dzieciom). Udostępnia on bezpłatne broszury na temat przestępczości, zapobiegania jej oraz problemów związanych ze sprawowaniem opieki rodzicielskiej. Informuje, jak można uzyskać pomoc na danym terenie i czy istnieje tam lokalny oddział tej organizacji. W wielu dużych miastach działają „gorące linie telefoniczne” tej organizacji, z których można skorzystać w momentach krytycznych, ponadto zawsze można szukać wsparcia w miejscowej agencji pomocy dzieciom.

Kidnaperstwo. W ostatnich latach nabiera rozgłosu problem zaginionych dzieci. Wiele z nich (mówi się nieraz, że większość) to dzieci porwane przez rozwiedzionego ojca czy matkę, którym nie przyznano opieki nad dzieckiem w ich odczuciu niesprawiedliwie. Wiele innych dzieci to nastolatki, głównie dziewczynki, które uciekają z domu, gdzie czują się niekochane lub źle traktowane. Uciekinierzy, zwłaszcza w młodszym wieku, dość szybko sami się demaskują bądź po prostu rezygnują z ucieczki. Starsze dzieci z większym powodzeniem zacierają ślady i często ucieczka jest początkiem opuszczenia przez nie domu na zawsze.

Niektórzy zalecają jako środek zaradczy pobieranie odcisków palców. Jeśli chcecie mieć odciski palców waszego dziecka, przy znikomym prawdopodobieństwie, że kiedykolwiek się przydadzą, mogę wam poradzić, aby zwrócić się do dziecka w następujący sposób: „Chcemy mieć twoje odciski palców, ponieważ każdy człowiek ma inne, tak jak różne są fotografie ludzkich twarzy, więc gdybyś się kiedykolwiek zgubił (czy zgubiła), odciski twoich palców ułatwiłyby nam poszukiwania”. Innymi słowy nie ma potrzeby mówić o kidnaperstwie, aby poruszyć sprawę odcisków palców.

Oczywiście, każde dziecko — gdy dorośnie do wieku, kiedy samo wychodzi z domu — musi wiedzieć, że nie wolno mu nigdzie iść z osobą mu nie znaną, niezależnie od tego, co od niej usłyszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>