Jeżdżenie na rowerku trzykołowym

Pływanie. Jak wcześnie dziecko opanuje umiejętność pływania, będzie to zależało w dużej mierze od warunków sprzyjających nauce pływania. Niektóre dzieci wszakże zdobywają umiejętność pływania jeszcze przed czwartym rokiem życia, a większość o kilka lat później. Pływanie stanowi typ sprawności skoordynowanej, toteż wymaga więcej ćwiczeń niż dużo innych umiejętności z okresu dzieciństwa. Jeśli dziecko zanurzyć w wodzie z twarzą wystającą nad wodą, będzie ono wykonywało dolnymi i górnymi kończynami rytmiczne, skoordynowane, odruchowe czynności, które przypominają pływanie. W wieku kilku miesięcy przejawiają się nieskoordynowane ruchy i zaznacza sią tendecja do obrotu ciała z pozycji na brzuszku do pozycji na grzbiet. Towarzyszą temu trudności w oddychaniu. Przy końcu drugiego roku życia niemowlę wykonuje zdecydowane ruchy pływania specjalnie kończynami dolnymi i wykazuje tendencję do utrzymania się w pozycji na brzuszku (McGraw, 1939a).

Jeżdżenie na rowerku trzykołowym. Pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia każde dziecko, które ma możność, potrafi już jeździć. Po opanowaniu tej umiejętności dzieci zaczynają urządzać pewne zabawy, jak jeżdżenie tyłem, jeżdżenie na stojąco z unikaniem trudnych przeszkód (Gutteridge, 1939: Jones, 1939).

Zagadnienie, czy jednostka jest praworęczna czy leworęczna z natury, czy też przewaga w używaniu jednej ręki jest rezultatem ćwiczenia i wpływów środowiska, było dyskutowane przez wiele pokoleń. Najbardziej powszechny jest pogląd, że sprawność rąk jest cechą wrodzoną i że wszelkie próby przeciwdziałania temu prowadzą do poważnych zaburzeń nerwowych, przejawiających się najczęściej w zaburzeniach mowy. Twierdzi się, że leworęczność jest cechą związaną z płcią, która zwykle przechodzi z osobnika męskiego na żeński, i znowu na męski (Bringenson i Clark, 1933).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>