JAK ROZWIJAJĄ SIĘ UCZUCIA CZ. II

Rozwój intelektualny u dzieci wpływa na zdolność dostrzegania znaczeń poprzednio niezauważonych, koncentrowania uwagi przez dłuższy czas na jednym bodźcu oraz skupienia uczuć na jednym przedmiocie, a nie rozpraszaniu się, jak to przejawia się u dziecka w pierwszych miesiącach życia. Wraz z rozwojem wyobraźni i rozumowania dziecka, przedmioty zaczynają oddziaływać na nie w inny sposób niż we wczesnych latach jego życia, kiedy zdolności te jeszcze się nie rozwinęły. Rozwój zdolności przewidywania i zapamiętywania wpływa podobnie na reakcje emocjonalne dziecka. Reaguje więc ono na bodźce, które w poprzednim okresie były mu całkowicie obojętne (Shirley, 1943: Jersild i Holmes, 1935: Bousfield i Orbison, 1952: Jersild, 1954, 1954a: Breeken- ridge i Vincent, 1955).

Badania nad reakcjami dzieci na wydarzenia wojny wykazały, w jaki sposób rozumienie sytuacji wpływa na reakcje emocjonalne dzieci. Małe dzieci reagują na nalot lotniczy bezpośrednio ucieczką, podczas gdy starsze widzą w nim możliwość zniszczeń, których może dokonać nieprzyjaciel (Jersild i Meigs, 1943: Jersild, 1954a). Lund (1940) podkreślił, że „..wraz z dojrzałością zwiększa się liczba przedmiotów i sytuacji, które mają emocjonalną wartość dla dziecka”.

W rozwoju uczuć ważny jest nie tylko rozwój intelektualny, zależny od dojrzałości kory mózgowej, ale także rozwój gruczołów dokrewnych, zwłaszcza hormonu adrenaliny, który jest istotny dla dojrzałego zachowania się emocjonalnego. Niemowlę wykazuje względny brak produktów wydzielania dokrewnego, które wzmacniają fizjologicznie reakcje na bodźce. W przypadku hormonu adrenaliny, która odgrywa ważną rolę w rozwoju emocji, zauważono, że po urodzeniu zaznacza się szybki jej spadek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>