Jak powiedzieć dzieciom o rozwodzie

Dzieci są zawsze świadome istniejącego konfliktu, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi rozwód, czy nie, i bardzo się tym denerwują. Powinny więc wiedzieć, iż mogą porozmawiać o tym z rodzicami, z każdym z osobna bądź z obydwojgiem naraz, ponieważ w ten sposób uzyskują rozsądniejszy obraz sytuacji od tego, jaki im podpowiada chorobliwa wyobraźnia. Dziecko musi wierzyć i w ojca, i w matkę, bo dzięki temu m.in. ugruntowuje się w nim wiara w siebie samego. Dlatego rozsądne będzie powstrzymywanie się przez rodziców od wzajemnego oczerniania się, co stanowi naturalną w tej sytuacji pokusę. Nie rzucając oskarżeń, wystarczy oględnie wyjaśnić niesnaski: „Kłócimy się o każdy drobiazg.” „Każde z nas ma inne zdanie w kwestiach pieniężnych.” „Mama się bardzo denerwuje, kiedy Tata wypije kilka kieliszków.”

Byłoby mądrze, gdyby dzieci nie słyszały słowa „rozwód”, wypowiadanego w gniewie, przynajmniej dopóty, dopóki nie jest jeszcze przesądzony. A potem należy o tym z nimi rozmawiać, nie raz, a wiele razy. Dla małych dzieci rodzina jest całym światem, a rodzina to właśnie matka i ojciec. Mówienie o rozbiciu rodziny, to jakby zapowiadanie końca świata. Dlatego o wszystkim, co dotyczy rozwodu, należy mówić z dziećmi o wiele ostrożniej, niż gdyby się mówiło z osobą dorosłą: należy powiedzieć, że dzieci będą mieszkały przez większość czasu np. z matką, że ojciec będzie mieszkał blisko (lub daleko), że nadal będzie je kochał i nie przestanie być ich tatusiem, że będą okresowo przebywać u niego, co będzie ustalone, że będą mogły do niego zatelefonować i pisać listy.

Równie ważne jak rozmowy z dziećmi o rozwodzie jest stworzenie atmosfery sprzyjającej zadawaniu pytań. Zadziwi was, jak błędne będzie rozumowanie dziecka, np., że to ono stało się przyczyną rozwodu bądź że straci obydwoje rodziców. Jak najszybciej trzeba sprostować takie domniemania i nie okazywać zniecierpliwienia, gdy dziecko powróci do swoich dziwacznych koncepcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>