Inteligencja

Zależność między inteligencją a rozwojem motoryki, zwłaszcza w ciągu pierwszych lat życia, jest tak znaczna, że próby badania ruchów figurują w dużym stopniu w testach inteligencji ogólnej, przeznaczonych dla dzieci poniżej dwóch lat życia. Dzieci, które późno siadają, wstają i chodzą, wykazują najczęściej opóźnienie w rozwoju intelektualnym. Dzieci natomiast, które górują w rozwoju moto- rycznym, górują również pod względem intelektualnym. W przypadku chodzenia zaznacza się wyraźna różnica w wieku chodzenia pomiędzy niemowlętami o wysokim i niskim stopniu inteligencji (Terman, 1925: Abt i inni, 1929: Dennis, 1943a: Garrison, 1952). Jednakże bardzo wysokiej inteligencji dzieci nie zawsze towarzyszy przyśpieszenie zdolności chodzenia. Przyczyną opóźnienia mogą być również inne czynniki niż inteligencja (Dennis, 1943a).

Zależność między inteligencją a rozwojem motorycznym jest najbardziej widoczna we wczesnym dzieciństwie. Jednak po pierwszych piętnastu miesiącach życia związek ten staje się coraz słabszy (Shirley, 1931 a: Bayley, 1933). Wśród starszych dzieci i młodzieży, jak zauważono, nie zachodzi żaden związek pomiędzy inteligencją a sprawnością motoryczną (Abernethy, 1936: Jones, 1949). Rozwój motoryczny dzieci umysłowo upośledzonych jest prawdopodobnie opóźniony w stosunku do rozwoju dzieci normalnych w tym samym wieku (Jersild, 1954).

Brak warunków do koordynacji mięśniowej. W przeważającej liczbie przypadków rozwój motoryki opóźnia się z powodu braku okazji do ćwiczeń. Dziecko, którego środowisko jest ograniczone do łóżeczka, wózka albo kącika zabaw, albo dziecko, które mając nawet szerszy teren do poruszania się musi chodzić po śliskiej podłodze, na której stale pada, bo nie umie się dobrze przytrzymać przedmiotów, przejawia opóźnienie w rozwoju koordynacji mięśni. Środowisko dorosłych jest niemal pod każdym względem niedostosowane do potrzeb małego dziecka i dlatego daje mu mało okazji do ćwiczeń, jakich wymaga opanowanie ruchów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>