Indywidualne odmiany zazdrości

U starszych dzieci reakcje zazdrości są bardziej różnorodne i bardziej pośrednie niż u młodszych. Niektóre formy agresywności przejawiają dzieci częściej w szkole i na boisku niż w domu. Koncentrują się bardziej na pośrednich formach wyrażania zazdrości, jak: dokuczanie i znęcanie się nad młodszymi dziećmi oraz zwierzętami, podżeganie do kłótni, destruktywne i niegrzeczne zachowanie, dąsanie, przyjmowanie roli pokrzywdzonego i narzekanie na swój los oraz rozmyślanie o swoich krzywdach w nocy, co zdarza się u dzieci „typu prześladowczego”, a także pysznienie się i przybieranie postawy nonszalanckiej, widocznej w ignorowaniu innych, negatywne współzawodniczenie w szkole i w klasie, plotkowanie, robienie lekceważących uwag, kłamanie i oszukiwanie, używanie brzydkich słów lub obmawianie innych (Levy, 1937: Neisser, 1951: Garrison, 1952: Jersild, 1954, 1954a). Garrison (1952) zauważył, że dziecko zazdrosne może być albo bar dzo agresywne i krzykliwe, albo bardzo dobre”. Każde dziecko ma swoją własną metodę wyrażania zazdrości, którą wykryło poprzez metodę prób i błędów, i która daje mu zadowolenie.

Indywidualne odmiany zazdrości. Liczba i intensywność reakcji zazdrości u dzieci znacznie się zmienia. W liczbie dzieci przejawiających zazdrość zaznaczają się wyraźne różnice zależnie od płci. Na troje zazdrosnych dzieci przypadają dwie dziewczynki. Punkt kulminacyjny zazdrości przypada po raz pierwszy na okres między trzecim a czwartym rokiem życia, a po raz drugi w okresie adolescencji. Różnice w przejawach zazdrości związane są z różnicą wieku w granicach od 19 do 42 miesiąca. Spośród dzieci wykazujących tę różnicę wieku zazdrość przejawiało 67°/«, podczas gdy wśród dzieci o większej lub mniejszej różnicy wieku niż 18 lub 42 miesiące zazdrość wykazało tylko 33%. Dzieci o wyższym poziomie intelektualnym zdradzają większą skłonność do zazdrości niż dzieci ó niższym poziomie intelektualnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>