Głuchonieme dziecko

W nieznacznym lub umiarkowanym stopniu upośledzony słuch wymaga specjalnych ćwiczeń w odczytywaniu mowy z układu ust mówiącego, ćwiczeń poprawnej wymowy i korzystania z aparatu słuchowego. Gdy te warunki zostaną spełnione, dziecko może zwykle uczęszczać do normalnej szkoły.

Dzieci, które mają poważnie upośledzony słuch nie mogą brać udziału w zwyczajnie prowadzonych lekcjach, dopóki nie nauczą się komunikować z innymi. Wymaga to długiego treningu w specjalnej szkole dla głuchoniemych lub w zwykłej szkole pod kierunkiem wykwalifikowanego nauczyciela. Ważne jest jednak, żeby dziecko było ćwiczone już od niemolęctwa, to jest w okresie rozwijania rozmaitych umiejętności i wtedy, kiedy wykazuje wielką gotowość do każdej nauki. Należy zatem zadbać, żeby uczestniczyło w specjalnych lekcjach organizowanych przez poradnie i szkoły dla głuchoniemych. Jest znacznie lepiej, gdy głuchonieme dziecko może mieszkać wraz z rodziną, ponieważ miłość i poczucie bezpieczeństwa jemu właśnie są bardzo potrzebne. Jeżeli w miejscu waszego zamieszkania nie ma odpowiedniej szkoły, zastanówcie się nad przeniesieniem się gdzie indziej wraz z całą rodziną.

Niektórzy specjaliści sądzą, że głuchonieme dziecko nie powinno posługiwać się mową ideograficzną (migową) ani daktylograficzną (palcówką), ponieważ nie używając ich wyucza się szybciej czytania z układu ust i poprawnej wymowy. Ogromna jest zresztą rozbieżność poglądów na ten temat. Rodzice chcą oczywiście, żeby dziecko rozumiało i mówiło w towarzystwie osób ze zdrowym słuchem, chcą, żeby nie różniło się od innych, dlatego skłaniają się ku teorii podważającej słuszność uczenia się mowy migowej i palcówki.

Niestety odczytywanie z układu ust bywa niedokładne i zawodne, choćby uczeń był niezwykle pojętny. Różnym dźwiękom odpowiada dokładnie taki sam układ ust, co musi prowadzić do zgadywania. Wiele dzieci — w tym niemało bardzo inteligentnych — nigdy nie opanowuje biegle tej sztuki, choć są uczone przez doświadczonych specjalistów.

Ćwiczenie mowy w przypadkach ciężkiej głuchoty to niezwykle powolny proces, przynoszący często rezultaty dalekie od zadowalających. Stąd wniosek, że w większości przypadków najbardziej celowe jest wykorzystywanie i ćwiczenie wszystkich form komunikowania się głuchych mowa migowa i palcówka mogą uzupełniać czytanie z układu ust i mówienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>