Głuchonieme dziecko cz. II

Dzieci z upośledzonym wzrokiem wbrew pozorom są w stanie uczestniczyć w zajęciach w zwykłej szkole (lub w przedszkolu), choć jednocześnie muszą uczęszczać na zajęcia specjalne. W gruncie rzeczy zadziwia i pobudza do entuzjazmu często obserwowany fakt, że 3- lub 4-letni niewidomy malec tak znakomicie daje sobie radę w grupie przedszkolnej widzących dzieci. Niedoświadczona wychowawczyni, podobnie jak rodzice, jest pełna niepokoju i otacza początkowo dziecko szczególną opieką, dopóki nie dotrze do jej świadomości, że nadopiekuńczość jest zbyteczna i należy dostosować się do dziecka. Nie zwalnia to oczywiście od rozsądnej czujności i okazywania takiemu dziecku specjalnych względów. Inne dzieci, zaspokoiwszy wstępną ciekawość, z łatwością akceptują

W Polsce informacje o nauczaniu szkolnym i opiece nad dziećmi z upośledzonym słuchem można uzyskać w Kuratorium Okręgu Szkolnego Urzędu Wojewódzkiego, w poradniach wychowawczo-zawodowych. w oddziałach terenowych Polskiego Związku Głuchych i w poradniach rehabilitacji dla dzieci z wadami słuchu (przyp. red.). upośledzone dziecko w swym gronie. Mają wzgląd na jego sytuację i w sposób bardzo rozsądny służą mu pomocą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>