Formy społecznego zachowania się

Dziecko we wczesnych kontaktach społecznych z dziećmi i dorosłymi rozwija takie formy zachowania się, które w jego późniejszym dzieciństwie, jak również w okresie dojrzałości okażą się niewłaściwe. Każde małe dziecko jest egocentryczne, ponieważ w okresie niemowlęctwa jest nieporadne i wymaga stałej opieki. Zabawa z innymi dziećmi uczy je wcześnie dostosowywać się do życia grupowego, dawać coś i brać oraz dzielić się swą własnością z towarzyszami zabawy. Naśladując czynności, słowa i emocje innych, dziecko usiłuje upodobnić się do swoich towarzyszy zabawy i dostosować się do wzorów obowiązujących w grupie, do której należy.

Formy zachowania się, charakterystyczne dla wieku dziecięcego, okazują się na pozór w swych głównych aspektach raczej niespołeczne, a nawet antyspołeczne. W rzeczywistości jednak każda z nich ma swoje znaczenie w procesie uspołecznienia. Każda odgrywa określoną rolę w przekształcaniu dziecka z jednostki aspołecznej i egocentrycznej w jednostkę społeczną. Niektóre formy zachowania się właściwe dla tego wieku, najbardziej nieprzyjemne i najtrudniejsze do opanowania, mają przy tym największe znaczenie w kształceniu odpowiedniego wzoru zachowania się. Presja środowiska i trudności, z jakimi się dziecko spotyka w dążeniu do naturalnego rozwoju zachowania się, uczą dziecko, drogą prób i błędów pod kierunkiem dorosłych i nauczycieli, tego, w jaki sposób powinno zaspokajać własne potrzeby i pragnienia, a równocześnie zachowywać się zgodnie z wzorami obowiązującymi w grupie. Wczesne dzieciństwo, kiedy to dziecko rozwija się wśród innych dzieci uczestniczących z nim w tych samych czynnościach, jest okresem kształtowania się postaw, które wyznaczają stopień jego społecznego przystosowania się wtedy, gdy jego środowisko rozszerzy się i gdy nie będzie ono korzystało z opieki i kierownictwa rodziców. Spośród charakterystycznych form zachowania się dziecka w sytuacjach, w których biorą udział dorośli albo dzieci, najważniejsze są następujące:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>