Dźwięki „wybuchowe“ i gaworzenie

Wraz z krzykiem, w pierwszych miesiącach życia dziecka można słyszeć dużo prostych dźwięków. Pięćdziesiąt procent wszystkich dźwięków wydawanych przez niemowlę stanowi h przydechowe, które wiąże się z łapaniem powietrza podczas oddechu (Irwin, 1947,1947a: McCarthy, 1952, 1954). Później pojawiają się dźwięki towarzyszące bólowi i niesmakowi oraz piszczeniu z radości, ziewaniu, kichaniu, westchnieniom, kaszlowi: pojawiają się gardłowe dźwięki i szemrania, oraz dźwięki naśladujące krzyki zwierząt, takie jak: kwiczenie prosięcia, beczenie kozy. Do czwartego miesiąca życia nie pojawiają się dźwięki nosowe (Blanton, 1917: Shirley, 1933: Lynip, 1951: McCarthy, 1952, 1954: Havighurst, 1953: Jersild, 1954).

Analiza wczesnych dźwięków ujawniła przewagę samogłosek w pierwszym roku życia. Pierwsze wymawiane samogłoski są to samogłoski przednie i środkowe, i dopiero potem dziecko wymawia samogłoski tylne. Rozwój spółgłosek natomiast odbywa się w kierunku przeciwnym, od tyłu do przodu jamy ustnej. Z chwilą wyrżnięcia się przednich zębów, dziecko może wymawiać spółgłoski przednie, używając końca języka, warg i zębów (Chen i Irwin, 1946: Irwin i Chen, 1946: Irwin, 1947, 1947a, 1948: Lewis, 1951: McCarthy, 1952, 1954). W połowie pierwszego roku życia niemowlęta wymawiają większość samogłosek i prawie połowę spółgłosek. Kontrastuje to z pierwszym miesiącem życia, kiedy niemowlę wymawia tylko połowę samogłosek i zaledwie kilka spółgłosek (Irwin i Chen, 1943: McCarthy, 1953). McCarthy (1952) w podsumowaniu stwierdził: „…W dziedzinie rozwoju języka zaznacza się pewna prawidłowość, polegająca na tym, że wcześniej zachodzi koordynacja moto- ryczna w dużych mięśniach mowy, a później w mniejszych. Dlatego też wymowy samogłosek jako materiału językowego można uczyć analogicznie do rozwoju ogólnej aktywności motorycznej dziecka, a rozwój wymowy spółgłosek można porównywać z rozwojem specyficznych ruchów. Opanowanie samogłosek i spółgłosek prowadzi do wykształcenia prawdziwej mowy”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>