CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EMOCJONALNOSĆ

U każdego dziecka, podobnie jak u każdego dorosłego, stan emocjo- nalności zmienia się często w zależności od takich czynników, jak: zdrowie, pora dnia i wpływy środowiskowe. Kto próbuje kierować emocjo- nalnością dziecka, musi wziąć pod uwagę te czynniki, gdyż kierowanie emocjami jest najbardziej skuteczne wtedy, gdy polega na usuwaniu czynników działających jako przyczyny predysponujące. Wśród czynników wyznaczających emocjonalność dziecka najważniejszymi są:

Zmęczenie. Gdy dziecko zmęczy się wskutek niedostatecznego wypoczynku, nadmiernego podniecenia, nieodpowiedniego pokarmu albo innych mniej powszechnych przyczyn, skłonne jest do irytacji i grymasów. Zachodzi to w każdym okresie wieku dziecięcego, lecz przede wszystkim we wczesnych latach życia, gdy dziecko nie odczuwa zmęczenia i bawi się dalej, zamiast odpocząć w tym momencie, kiedy rzeczywiście potrzebuje odpoczynku. Jeśli małym dzieciom przeznacza się pewną ilość czasu na odpoczynek i podaje im się wtedy do picia soki owocowe, które zasilają organizm i usuwają zmęczenie, zachowanie się dzieci będzie wówczas mniej negatywne niż wtedy, gdy nie zapewni się im odpowiedniego wypoczynku, a do picia podaje się tylko wodę (Keiter, 1950). Dziecko głodne jest bardziej skłonne do wybuchów złości (Dollard i inni, 1939).

Słabe zdrowie. Gdy dziecko jest niezdrowe wskutek złego odżywiania, zaburzeń trawienia, schorzałych migdałów, wadliwego wzroku, słabego uzębienia albo zaziębienia, skłonne jest do emocji, podobnie jak przy zmęczeniu. Każda przejściowa niedyspozycja fizyczna, jak na przykład zmęczenie wywołane bezsennością, nieregularne wypróżnienia, prowadzi do stanu drażliwości u dziecka oraz przejściowych wybuchów złości (Goodenough, 1931). Dzieci, które często chorują, są emocjonalnie bardziej niezrównoważone i skłonne do smutków niż dzieci cieszące się dobrym zdrowiem (Garrison, 1952). Wśród zdrowych dzieci w wieku od siedmiu do jedenastu lat zaznacza się mniej zaburzeń emocjonalnych i mniej przejawów emocjonalności niż w każdym innym okresie dziecięctwa, a także mniej niż wśród dzieci o słabym zdrowiu (Dingwall, 1949).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>