Choroba Downa (mongolizm)

Jest to specjalny typ niedorozwoju umysłowego na podłożu organicznym, charakteryzujący się również upośledzonym rozwojem fizycznym. Dzieci mają skośne oczy jak ludzie Wschodu, stąd przyjęta pierwotnie nazwa „mongolizm”. Są jeszcze inne charakterystyczne cechy. Rozwój fizyczny jest zwolniony i dziecko nigdy nie osiąga zaawansowanego wzrostu. W większości przypadków inteligencja rozwija się bardzo powoli, choć u nielicznych dzieci osiąga dość znaczny poziom. Dzieci mongoidalne są na ogół dobroduszne z natury i sympatyczne, co także jest typowe dla tego upośledzenia.

Możliwość urodzenia takiego dziecka zwiększa się pod koniec okresu rozrodczego kobiety. Przyczyna tej choroby leży w nieprawidłowościach chromosomów, a nieprawidłowości te powstają już na początku życia zarodkowego. Choroba nie jest dziedziczna. Rozróżnia się kilka wyraźnych jej postaci. Gdy matka urodzi jedno takie dziecko, wskazane jest badanie układu chromosomów u matki i u dziecka. Takie badanie powinno zostać przeprowadzone przez specjalistę genetyka, w celu ustalenia, jakie jest prawdopodobieństwo, że któreś z następnych dzieci z tej matki urodzi się z podobnym obciążeniem. Badanie chromosomów jest szczególnie istotne, gdy matka jest młoda.

Podobnie jak w innych przypadkach ociężałości umysłowej obranie najlepszego kierunku postępowania zależeć będzie od potencjału rozwojowego dziecka, od istniejących w danej miejscowości możliwości specjalnego nauczania i zapewnienia małemu towarzystwa innych dzieci, od tego, jak rodzice radzą sobie ze wszystkimi swoimi obowiązkami i jak je godzą z tym zupełnie specyficznym obciążeniem. Niektóre dzieci z zespołem Downa z powodzeniem wychowywane są w domu bez nadmiernych wyrzeczeń ze strony rodziców i pozostałych dzieci. W innych przypadkach, w miarę dorastania dziecka, coraz oczywistsze staje się, że resżcie rodziny i nawet jemu samemu będzie lepiej, jeżeli zapewni mu się opiekę poza domem rodzinnym, przy czym grupa dzieci, do której trafi, nie powinna być liczebnie duża. Stała porada fachowa jest bardzo pomocna w podjęciu najwłaściwszej decyzji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>