Category Matka radzi

Naśladowanie – kontynuacja

Gotowość do naśladowania mowy pojawia się przy końcu pierwszego roku życia. W tym czasie niemowlę próbuje naśladować specyficzne, słyszane dźwięki, z których wiele nie pojawiło się w gaworzeniu (Valentine, 1942). Spośród wielu dźwięków gaworzenia, dorośli przebywający z dzieckiem powtarzają niektóre z nich i te dziecko kojarzy prawdopodobnie z pewnymi przedmiotami, ludźmi i sytuacjami (Havighurst, 1953). Dźwięki złożone z samogłosek dziecko naśladuje najwcześniej, jednakże niemowlęta przed ukończeniem pierwszego roku życia nie uzyskują w naśladowaniu samogłosek czy spółgłosek rzeczywistych wyników. Naśladują one tylko w przybliżenui zasłyszane dźwięki. Niektóre skale testów inteligencji i normy rozwojowe dla niemowląt zawierają testy badające naśladownictwo prostych słów, które są przeznaczone dla dziesiątego, jedenastego i dwunastego miesiąca życia (Gessell, 1928: Bayley, 1940: Cattell, 1940). ‚

Read More