Budowanie z klocków

Opanowując sprawności budowania z klocków, niemowlę początkowo przenosi klocki z miejsca na miejsce i manipuluje nimi w sposób nieregularny. W trzecim roku życia ustawia klocki w regularne stosy albo rzędy, z których buduje proste struktury, na przykład parkany. Stopniowo jego konstrukcje stają się bardziej złożone i często używa ich jako elementów zabaw (Johnson, 1933). Struktury bardziej złożone ustawia ukośnie przy brzegach stołu, natomiast struktury bardziej znane buduje na środku stołu. Dziecko pochyla się do przodu, gdy buduje struktury złożone i trudne, czego nie czyni, gdy stawia proste i znane budowle (Ames, 1948).

Sprawności kształtujące się po opanowaniu chodzenia. Począwszy od piętnastego miesiąca życia aż do początku wieku szkolnego, to jest pomiędzy piątym a szóstym rokiem życia, rozwój motoryki nóg polega przede wszystkim na doskonaleniu chodzenia i na zdobywaniu odpowiednich, nowych sprawności. Niebawem, po opanowaniu chodzenia, pojawiają się takie sprawności, jak: bieganie, skakanie, przeskakiwanie i podskakiwanie, wspinanie się. Przed ukończeniem dwóch lat życia dziecko umie chodzić bokiem, tyłem, wchodzić po schodach i schodzić z nich przy czyjejś pomocy. Potrafi ono stać na jednej, a potem na drugiej nodze przy pewnej pomocy. W okresie trzech lat może chodzić po schodach w górę lub w dół samodzielnie, stać na jednej nodze oraz chodzić na palcach bez pomocy.

W czwartym roku życia dziecko potrafi skakać z wysokości 30 cm i może skoczyć na odległość od 60 do 85 cm. Pomiędzy piątym a szóstym rokiem życia dziecko potrafi przeskakiwać przez sznur, może utrzymać równowagę chodząc po szynach, po wąskich deskach, pochyłych kładkach albo po śladach zaznaczonych kredą na podłodze. Potrafi jeździć na wrotkach czterokołowych, jednakże nie umie jeszcze ślizgać się na łyżwach po lodzie. W wieku sześciu lat może nauczyć się jeździć na rowerze oraz chodzić lub skakać w rytm muzyki. W okresie pierwszych trzech lat szkolnych dziecko może nauczyć się ćwiczeń według rytmu, podskakiwania zgodnie z muzyką, ślizgania się na łyżwach i może brać udział w dużej ilości gier związanych z chodzeniem (Jenkins, 1930: Bayley, 1935: Merry i Merry, 1950: Strank, 1951: Jersild, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>