Brak bodźców do rozwoju koordynacji mięśni

Jak zauważono, w plemieniu indiańskim Hopi kołysanie niemowląt nie wpływa na opóźnienie ich chodzenia (Dennis i Dennis, 1940, 1940a). Jednakże brak okazji do ćwiczeń i odpowiednich bodźców do wykonania ćwiczeń hamuje rozwój tej sprawności (Gutteridge, 1939: Jones, 1949, Garrison, 1942). Może to mieć wpływ także na zainteresowania i aktywność w późniejszym wieku, ponieważ sprawności wyuczone w okresie dziecięcym będą przejawiały się i później, gdy dziecko dorośnie (Nestrick, 1939),

Brak bodźców do rozwoju koordynacji mięśni. Małe dziecko nawet wtedy, gdy ma środowisko odpowiadające jego potrzebom, może być opóźnione w rozwoju koordynacji mięśni na skutek braku odpowiednich pobudzeń. Jeśli dziecko jest rozpieszczane, jeśli zaspokaja się każde jego życzenie, staje się ono leniwe. To zaś z kolei przeszkadza rozwojowi mięśni ze względu na brak wysiłku ze strony dziecka w jakimkolwiek kierunku. Ma to szczególne znaczenie przy ćwiczeniu takich sprawności, jak: chodzenie, ubieranie się i jedzenie (Dennis, 1934a).

Porównując dzieci zamożnych rodziców z dziećmi rodziców ubogich zauważono, że w zakresie funkcji słownych, praktycznych i emocjonalnych dzieci z bardziej uprzywilejowanych środowisk wykazywały wyższe wskaźniki niż dzieci ze środowisk biedniejszych, natomiast w odniesieniu do takich umiejętności, jak mycie twarzy i rąk, czesanie, sznurowanie i zawiązywanie butów dzieci ze środowisk bogatszych były opóźnione w porównaniu z dziećmi ze środowisk biedniejszych (Gesell i Lord, 1927). W ciągu pierwszych dwóch lat życia rozwój motoryczny niemowląt pochodzących z biedniejszych środowisk społeczno-ekonomicznych jest wyższy aniżeli niemowląt pochodzących z warstw zamożniejszych. Swobodne zasady wychowania dziecka sprzyjają bardziej rozwojowi motorycznemu niż ograniczanie jego motoryki, jak to ma miejsce w środowiskach zamożniejszych {Williams i Scott, 1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>