Błędy gramatyczne

Powyżej trzeciego roku życia dziecko zaczyna zwracać uwagę na formy gramatyczne, lecz w znacznie wolniejszym tempie niż to przejawia się w jego słownictwie (Havighurst, 1953). Z każdym rokiem zaznacza się poprawa w formach gramatycznych, chociaż jeszcze wiele dzieci w okresie szkoły podstawowej, a nawet w szkole średniej i wyższej popełnia błędy gramatyczne (Davis, 1947a, 1939, Jersild, 1954: McCarthy, 1954: Breckenridge i Vincent 1953). Błędy gramatyczne pojawiają się także w wypracowaniach: są to błędy tego samego rodzaju i występują w takich samych proporcjach, jak w mowie (Symonds i Daringer, 1930). Dzieci pochodzące z biedniejszych grup społeczno-ekonomicznych, które częściej słyszą niewłaściwą mowę, popełniają na ogół większą liczbę błędów gramatycznych (Davis, 1937, 1939),

Havighurst (1953), chcąc wyjaśnić częstość błędów gramatycznych popełnianych przez dzieci mimo wysiłków ze strony szkoły, podaje następujące przyczyny: „…dziecko wykazuje wybitne zdolności rozumowania, lecz struktura języka angielskiego nie stwarza potrzeby rozumowania”. Jeżeli nawet dziecko rozumuje, popełnia nadal błędy. Na przykład, ażeby wykazać czynność w czasie przeszłym, podaje się jako zasadę dodanie końcówki ed do czasownika. Dziecko wtedy mówi I rided the street car, W tym przypadku zastosowało zasadę w sposób prawidłowy, jednakże powinno powiedzieć I rode the street car. Rozumując na tej samej zasadzie będzie mówiło: I gode to the store, zamiast I went to the store. Kiedy próbuje jeszcze raz powiedzieć w sposób logiczny, wymawia to zdanie w ten sposób: I wented to the store.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>