„Bandy”

Zabawa jako taka jest podstawą organizacji grupy, która ma dla dziecka charakter tymczasowy. W obrębie grupy funkcja przywódcy przechodzi z jednego dziecka na drugie w zależności od tego, które z dzieci podejmuje inicjatywę w specyficznych czynnościach, wykonywanych w danym momencie przez grupę. W czasie tych czynności powstaje dużo sporów, lecz są one przeważnie krótkotrwałe i nie wywierają trwałego wpływu na kształtowanie się grupy (Brown, 1954).

„Bandy”. „Banda” jest spontaniczną grupą lokalną, na której po wstanie nie wpływa żaden autorytet z zewnątrz i żaden społecznie uznany cel. Dzieci tworzą ją same bez żadnej pomocy dorosłych, nauczycieli czy młodych przywódców. Jest ona rezultatem spontanicznego wysiłku dzieci, zmierzającego do utworzenia społeczności, która by spełniła ich potrzeby. Jako taka stanowi ona czynnik zastępczy tego, czego nie daje dziecku społeczność dorosłych, a równocześnie nie podlega nadzorowi dorosłych. „Banda” nie musi być protestem przeciwko autorytetowi dorosłych i może zorganizować się z ich przyzwoleniem. „Bandy” nie wymagają przyzwolenia dorosłych ani też nie podlegają jakiejkolwiek kontroli z zewnątrz, wystarcza im własny autorytet. Nie zawsze jest ona produktem nienormalnego środowiska, często powstaje i wtedy, gdy środowisko dzieci jest wzorowe (Furfey, 1926, 1930: Thrasher, 1927: Crane, 1951, 1952: Wolman, 1951). Wzór bandy zorganizowanej jest znacznie lepiej określony niż wzór nieformalnych grup wczesnego okresu szkolnego. Członkowie tych band dobierają się na tej zasadzie, że potrafią robić to, co chętnie robią inni, a nie na tej, że mieszkają blisko siebie, albo że umieją robić to, czego pragną inni członkowie w danej chwili. Istnienie bandy nie zależy od jakiegoś określonego działania, lecz od doboru czynności, które pragnie ona wykonać (Brown, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>