Agresywność, Agresywność jest powszechną reakcją na frustrację

Rodzice i nauczyciele, którzy uważają negatywizm za zachowanie się bezsensowne i szkodliwe, nie dostrzegają jego znaczenia uspołeczniającego. Tymczasem Banham (1952) stwierdziła, że odgrywa on doniosłą rolę w rozwoju społecznym dziecka. Według niej

„…aspołeczne zachowanie się dziecka, jego negatywizm i upór można uważać za przejaw potencjalnych danych dó dobrego przystosowania się społecznego. Są to formy zachowania się, które co najmniej stanowią przejaw sił witalnych i pobudek oraz oznaczają początek selektywnego wyczuwania złożonych sytuacji społecznych. Oznaczają one to, że dziecko umie rozwijać w sobie skłonności spoieczne i emocjonalne i nawiązywać kontakty antagonistyczne. Dzieci stają się szczególnie oporne wtedy, gdy stawia się im żądania niemożliwe dla nich do spełnienia, gdy żądania te są poniżające, szczególnie nieprzyjemne lub bolesne. Upór jest reakcją kompensacyjnego przystosowania się, częściowo tylko skuteczną, służącą samoobronie, wzrostowi i rozwojowi. Łatwo można go zmienić w zachowanie się uspołecznione, trzeba tylko, aby dziecko wiedziało, że może zrobić coś, co przyniesie mu zadowolenie, np. spełnić życzenie tych, którzy się nim opiekują”. (Streszczono ze strony 84-85). ‚

Agresywność, Agresywność jest powszechną reakcją na frustrację. Im bardziej jednostka podlega frustracji, tym bardziej staje się agresywna. Karanie dziecka za jego agresywność powoduje wzmożenie frustracji, a tym samym wzmożenie agresywności. Dlatego zawodzą usiłowania poskromienia agresji. Dziecko może stłumić swoją agresję w obecności rodziców z obawy przed karą, lecz stłumienie takie prowadzi tylko do wzmożenia frustracji, która z kolei prowadzi do jeszcze większej agresywności w czasie nieobecności rodziców (R. R. Sears, 1951). Dziecko nie jest agresywne dla samej agresywności, lecz dlatego, że zdarzyło się coś, co przeszkodziło mu w osiągnięciu ważnego dla niego celu (Breckenridge i Vincent, 1945).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>