Monthly Archives Lipiec 2017

Rozwój ruchów u dzieci

Jedną z najszybszych form rozwoju, jaka pojawia się w ciągu wczesnych lat życia dziecka, jest kontrola nad rozmaitymi mięśniami ciała. Z bezradnego niemowlęcia, niezdolnego do przesuwania swego ciała z miejsca, na którym zostało położone, i nie umiejącego dosięgnąć i uchwycić przedmiotu, który zbliża się do niego, małe dziecko w ciągu zaledwie kilku lat osiąga fazę względnej niezależności od innych osób.

Read More

WYPADKI

W życiu jednostki nie ma okresu, w którym byłaby ona całkowicie wolna od ulegania takim czy innym wypadkom. Jednakże są osoby, które częściej ulegają wypadkom, a wśród nich są zarówno dzieci, jak i dorośli. Ostatnio przeprowadzono badania nad wypadkami u dzieci w celu określenia przyczyn powodujących, że jedne dzieci częściej ulegają wypadkom niż inne. W badaniach tych ujawniono, że wielu wypadkom, którym ulegają dzieci, można zapobiec i w ten sposób uniknąć kalectw . czy to fizycznych, czy psychicznych.

Read More