Monthly Archives Czerwiec 2017

PRZEDWSTĘPNY OKRES MOWY

Nauka mowy jest długim i skomplikowanym procesem. Większość doniesień wskazuje na to, że często niemowlę nie może wymówić pierwszego słowa przed dwunastym a piętnastym miesiącem życia. Oznacza to, że od dwunastego do piętnastego miesiąca życia jego komunikowanie się musi przebiegać w formie przedwstępnej, wyrażając się głównie za pomocą gestów i dźwięków. Wokalizacja formy krzyku, dźwięki wybuchowe czy gaworzenie stają się formami językowymi dopiero wtedy, gdy z wydawanymi dźwiękami kojarzy się treść. Kiedy to nastąpi, dziecko może się porozumiewać z tymi, którzy znają je dostatecznie dobrze, aby mogli zrozumieć, co ono usiłuje powiedzieć, choćby nawet jego dźwięki były niezrozumiałe dla obcych.

Read More

Budowanie z klocków

Opanowując sprawności budowania z klocków, niemowlę początkowo przenosi klocki z miejsca na miejsce i manipuluje nimi w sposób nieregularny. W trzecim roku życia ustawia klocki w regularne stosy albo rzędy, z których buduje proste struktury, na przykład parkany. Stopniowo jego konstrukcje stają się bardziej złożone i często używa ich jako elementów zabaw (Johnson, 1933). Struktury bardziej złożone ustawia ukośnie przy brzegach stołu, natomiast struktury bardziej znane buduje na środku stołu. Dziecko pochyla się do przodu, gdy buduje struktury złożone i trudne, czego nie czyni, gdy stawia proste i znane budowle (Ames, 1948).

Read More