Daily Archives 22/12/2015

Krzyk – kontynuacja

Zdarza się to na krótko przed tym, zanim nauczy się używać krzyku jako środka prowadzącego do celu. Około czwartego miesiąca dziecko krzyczy, gdy dorosły przestaje się z nim bawić: w piątym miesiącu wzmaga swój krzyk, gdy dorosły wejdzie do pokoju i zwróci na nie uwagę: w dziewiątym miesiącu krzyczy, gdy dorosły zbliża się do innego dziecka (Biihler, 1930: Lynip, 1930). W drugiej połowie pierwszego roku życia krzyk jest także wywołany obawą przed nieznaną sytuacją i nienormalnym obchodzeniem się z dzieckiem (Bayley, 1932). 

Read More