Daily Archives 18/12/2015

Współczucie – kontynuacja

W każdym wieku w wyrażaniu współczucia występują znaczne różnice indywidualne. Do drugiego albo trzeciego roku życia różnice te nie zależą od płci, w następnych okresach dziewczynki przejawiają więcej współczucia niż chłopcy. Jakkolwiek współczucie wzrasta zarówno z wiekiem inteligencji, jak i z wiekiem chronologicznym, zależy ono wszakże więcej od osobistych właściwości dziecka aniżeli od wieku inteligencji czy wieku chronologicznego. Dziecko egoistyczne albo zaabsorbowane własnymi trudnościami, albo mające poczucie niepewności ze wzglądu na nieprzyjemne doświadczenia, niezdolne jest do zrozumienia cierpień innych i nie przejawia w swoim zachowaniu się współczucia. Poza tym liczba przejawów współczucia u dzieci od czasu do czasu zmienia się, W miarę jak dziecko zdobywa więcej pewności siebie, przejawia mniej aktów współczucia niż wtedy, gdy było trochę siebie niepewne. Gdy dziecko samo, pośrednio albo bezpośrednio, jest powodem przykrości drugiego, zdradza mniej współczucia niż wtedy, gdy powodem przykrości jest kto inny. Podobnie współczucie zależy w dużym stopniu od tego, czy dziecko umie zrozumieć daną sytuację. To zaś zależy częściowo od wieku inteligencji i wieku chronologicznego, a częściowo od poprzednich doświadczeń dziecka (Murphy, 1937: Macfarlane, 1938: Jersild, 1954, 1954a).

Read More

ZNACZENIE ROZWOJU MOTORYCZNEGO

Im wcześniej dziecko uzyska kontrolę nad motoryką i zdobędzie konieczne sprawności, tym będzie to dla niego korzystniejsze. Ponieważ małe dziecko jest bardziej podatne do uczenia się i ma nieduży zakres sprawności, to może je rozwinąć szybciej i łatwiej niż wtedy, kiedy jest starsze. Dziecko uczy się chętnie i to pobudza je do ćwiczenia swych sprawności tak długo aż je całkowicie opanuje, podczas gdy starsze dziecko lub dorastający zniechęca się, jeżeli uczenie nie postępuje dostatecznie szybko. Umiejętność opanowania motoryki w stopniu dorównującym rówieśnikom lub w stopniu przeważającym ich sprawność jest ważna dla dziecka z pięciu przyczyn. Po pierwsze, opanowanie motoryki jest źródłem zabawy i daje mu zadowolenie. Bawiąc się zabawkami lub innymi przedmiotami służącymi do zabawy, dziecko spędza czas w sposób przyjemny. Większość zabaw małego dziecka, jak również starszych dzieci wymaga użycia mięśni oraz posiadania zdolności panowania nad swoim środowiskiem bez pomocy innych osób. Po drugie, w oparciu o rozwój motoryczny, dziecko przekształca się z istoty bezradnej w pierwszych miesiącach życia w jednostkę niezależną. Im bardziej dziecko może polegać na sobie samym, tym mniej jest zależne od innych osób w wykonywaniu potrzebnych czynności. Pomaga mu to w dużym stopniu do zdobycia ufności we własne siły i do zachowania dobrego samopoczucia.

Read More

Wpływy bilingualizmu

Ponieważ dziecko posługujące się dwoma językami nie jest przygotowane pod względem lingwinistycznym do pracy szkolnej, będzie mu się trudniej przystosować niż dziecku posługującemu się jednym językiem. Niezdolność posługiwania się językiem używanym w klasie powoduje, że dziecko czuje się niepewnie wobec innych dzieci, które nie przeżywają tego uczucia (McCarthy, 1953). Wynikiem tego jest jego słabe przystosowanie do życia szkolnego. Nawet wśród studentów szkół wyższych, pomimo ich odpowiedniej inteligencji, przejawiają się słabsze wyniki w zakresie opanowania języków obcych, jeżeli zaczynali uczyć się ich zbyt wcześnie. Wyniki testowe wskazują również na ujemne skutki posługiwania się dwoma językami już w okresie przedszkolnym. Dotyczy to zwłaszcza testów zbudowanych z materału werbalnego.

Read More

Nie okazujmy współczucia, a dziecko będzie szczęśliwe

Chłopiec 6-letni ma od urodzenia znamię obejmujące pół twarzy. Dla rodziców to wielki cios i czują dla dziecka cały ogrom współczucia. Są surowi dla dwóch starszych córek chłopca natomiast wyłączają z pełnienia jakichkolwiek obowiązków domowych, tolerują jego grubiańskie i złośliwe wybryki w stosunku do sióstr. W następstwie i siostry, i inne dzieci stronią od jego towarzystwa.

Read More

Zazdrość – kontynuacja

Przygotowywanie starszego dziecka do przyjęcia nowego dziecka nie zawsze usuwa zazdrość. Jednakże dzieci, które się z góry uprzedza, że narodzi się nowe dziecko, wykazują mniej zazdrości niż dzieci, których się do tego nie przygotowuje. Małe dziecko nie jest dostatecznie dojrzałe, aby zrozumieć konsekwencje, jakie wynikną dla niego wraz z narodzeniem się drugiego dziecka (Merry i Merry, 1950). Zazdrość powoduje czasami różnica wieku wśród rodzeństwa. Młodsze dziecko zazdrości starszemu przywilejów, jakie ma ono w rodzinie, a starsze młodszemu tego, że jest otaczane większą uwagą i opieką. Zazdrość może wynikać także z faworyzowania jakiegoś dziecka przez rodziców. Wielu rodziców, nie uświadamiając sobie tego, okazuje większe zainteresowanie dzieciom, które są bardziej atrakcyjne, zdolne i dają się lubić, niż dzieciom, którym brak tych właściwości.

Read More