Daily Archives 08/12/2015

Indywidualne odmiany zazdrości – kontynuacja

Dziecko pierwsze w rodzinie jest często bardziej zazdrosne niż dziecko ostatnie. Można to tłumaczyć tym, że dziecko najstarsze, które przed urodzeniem się nowego dziecka było ośrodkiem zainteresowania rodziców, nie lubi dzielić ich miłości z dzieckiem młodszym. Liczba przypadków zazdrości dziewcząt w stosunku do dziewcząt jest większa niż chłopców w stosunku do chłopców albo chłopców w stosunku do dziewcząt. W małych rodzinach z dwojgiem lub trojgiem dzieci zazdrość jest zjawiskiem bardziej powszechnym niż w rodzinach liczniejszych albo w rodzinach z jednym dzieckiem.

Read More

Dziecko bez ojca cz. II

Jeśli dom jest bez ojca, dziecko — tak młodsze, jak i starsze, tak dziewczynka, jak chłopiec — odczuwa potrzebę kontaktów z innymi mężczyznami. Malutkiemu dziecku do roku życia lub nawet do 2 lat wystarczy zwracać często uwagę na to, że istnieją na świecie takie istoty, jak sympatyczni panowie, którzy mówią grubszym głosem i ubierają się oraz zachowują inaczej niż kobiety. Nawet uprzejmy sprzedawca w sklepie, który uśmiechnie się i powie „dzień dobry”, spełni swą rolę, gdy nie ma innych bliższych przyjaciół. Gdy malec ma około 3 lat — wszystko jedno, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka — charakter jego kontaktów z mężczyznami nabiera szczególnej wagi. Trzeba dziecku stworzyć okazję do nawiązywania znajomości i zaprzyjaźniania się z mężczyznami i starszymi chłopcami. Dziadkowie, wujkowie, kuzyni, drużynowi w harcerstwie, mężczyźni uczący w szkole, dawni przyjaciele rodziny — każdy z osobna lub wszyscy razem — mogą służyć jako substytut ojca, jeśli lubią przebywać w towarzystwie dziecka i widują je regularnie. Każdy trzylatek czy trochę starszy malec, choćby nawet nie pamiętał ojca, tworzy na własny użytek jego wizerunek, będący dlań wzorem i inspiracją. Inni odnoszący się doń z sympatią mężczyźni, których widuje i z którymi się bawi, nadają tym wyobrażeniom bardziej konkretny wymiar, wpływają na ich ukształtowanie, przydają im znaczenia. Matka może być w tym pomocna, okazując szczególną gościnność mężczyznom z rodziny, wysyłając syna czy córkę na obozy prowadzone przez mężczyzn, decydując się na szkołę — jeśli ma możność wyboru — w której uczą głównie mężczyźni, zachęcając dziecko do zapisywania się do klubów i innych organizacji kierowanych przez młodych chłopców czy mężczyzn.

Read More

Dzieci z porażeniem mózgu

Nie wszystkie dzieci z porażeniem mózgu i schorzeniami nerwowo-mięśniowy- mi muszą uczęszczać do specjalnych szkół, ale każde z nich potrzebuje nadzorowanego przez doświadczonych specjalistów leczenia usprawniającego mięśnie, a takie prowadzone jest w nielicznych tylko ośrodkach.

Read More

Rozwój uczuć

Uczucia odgrywają ważną rolą w życiu dziecka. Nie tylko zabarwiają każde jego doświadczenie i służą za motowy działania, ale są również w pewnym stopniu przeszkodą w jego rozwoju. Uczucia mogą wpływać bardzo hamująco na rozwój fizyczny dziecka, zwłaszcza kiedy są one silne i częste. Wpływ uczuć na zaburzenia systemu trawiennego i sen poważnie osłabia prawidłowość rozwoju fizycznego. Napięcia uczuciowe osłabiają pracę szkolną dziecka, gdyż powodują one niemożność skupienia uwagi. Powstają trudności w nauce czytania, które są częstsze wśród dzieci skłonnych do napięć emocjonalnych.

Read More

Badania nad różnymi reakcjami strachu

W wieku dwóch lat waga adrenaliny jest w przybliżeniu niniejsza w stosunku do jej wagi przy urodzeniu. Następnie zaznacza się szybki przyrost wagi adrenaliny do piątego roku życia, potem od piątego do dziewiątego roku obniża się, a następnie zwiększa się jeszcze bardziej w okresie do szesnastu lat, osiągając poziom wagi przy urodzeniu. Zanim nie nastąpi wyraźny rozwój organizmu występuje niedobór adrenaliny, co ma wyraźny wpływ na stan emocjonalny dziecka (Scammon, 1930: Bousfield i Orbison, 1952).

Read More