Daily Archives 04/12/2015

Reakcje dzieci i rodziców

Dla psychiki dziecka to trudny okres — przynajmniej paroletni. W jednym z badań obserwowano u dzieci poniżej 6 roku życia lęk przed porzuceniem, nawrót do moczenia nocnego, napady złości, wybuchy agresji. U dzieci 7- i 8-letnich — przygnębienie i poczucie osamotnienia. Dziewięcio- i dziesięciolatki wykazywały większe zrozumienie sytuacji rozwodowej, ale i u nich obserwowano wrogość do jednego z rodziców bądź do obydwojga, a przy tym uskarżanie się na bóle brzucha i głowy. Nastolatki mówiły o rozwodzie jako o bolesnym przeżyciu, o uczuciach żalu, gniewu i wstydu. U niektórych dziewczynek przeżycia te owocowały utrudnionym kontaktem z chłopcami.

Read More

Starajcie się nie obarczać dzieci rozwodem

Ważne jest, aby żadne z rodziców nie dyskredytowało, nawet nie krytykowało drugiego wobec dzieci, choć stanowi to wielką pokusę. Każde z rodziców czuje się trochę winne, przynajmniej podświadomie, z powodu fiaska małżeństwa. Wmówienie przyjaciołom, krewnym i dzieciom, że eks-małżonek czy eks-małżonka to „nic dobrego”, osłabia to poczucie winy. Stąd ochota, aby opowiadać o tym „eks” wszystko co najgorsze, nawet nie wspominając o swoim udziale w konflikcie. Problem w tym, że dzieci czują, iż są wypadkową dwojga rodziców, jeśli więc zaakceptują koncepcję „łajdaka”, zaczną tym samym uważać, iż coś z tego dziedziczą. Poza tym pragną, co jest naturalne, mieć nadal i ojca, i matkę i być przez nich kochane. Ciężko przeżywają poczucie nielojalności, jeśli muszą wysłuchiwać słów krytyki pod adresem któregoś z rodziców.

Read More

Znaczenie zachęty

Dokładność mierzona za pomocą testów dotyczących celowania i trafiania do celu wzrasta do trzynastu lat, potem utrzymuje się na tym samym poziomie (Johnson, 1928: Rice, 1931: Seils, 1951). To samo odnosi się do rozwoju mowy. Największy wzrost dokładności rozwoju mowy pojawia się we wczesnych latach dziecięctwa. Na przykład, ruchy sześcioletniego dziecka są prawie dwa razy dokładniejsze niż ruchy dziecka trzyletniego (Merry i Merry, 1950). Pewność ruchów mierzona liczbą ruchów mimowolnych, pojawiających się podczas możliwie nieruchomego trzymania palca, ręki, ramienia lub całego ciała, poprawia się z wiekiem. Nie ustalono jeszcze, kiedy dziecko osiąga największą pewność ruchów. Siła wzrasta wraz z rozwojem fizycznym, jednakże w stopniu nieznacznym przed okresem dojrzewania, kiedy zaznacza się raczej szybki wzrost wielkości mięśni (Espenschade, 1940: Bayley i Espenschade, 1944: Jones, 1946).

Read More

PRAWIDŁOWOŚĆ ROZWOJU UCZUĆ CZ. II

Po szóstym miesiącu życia przeważają reakcje negatywne. Na początku przejawia się niepokój, w dwa miesiące później pojawiają się uczucia zadowolenia na widok zabawek. Pomiędzy dziewiątym a dziesiątym miesiącem życia można już wywołać zazdrość, a pomiędzy dziesiątym i dwunastym miesiącem rozczarowanie, złość, miłość, sympatię, przyjaźń, radość i chęć posiadania czegoś. Według Spitza, „są to główne właściwości rozwoju emocjonalnego w pierwszym roku życia”. Mimo że mogą zachodzić duże różnice u różnych niemowląt, to ogólny kierunek rozwoju uczuć jest taki sam u wszystkich dzieci.

Read More