Daily Archives 02/12/2015

Dziecko bez ojca

Zastanówmy się najpierw nad chłopcem pozbawionym ojca w następstwie rozwodu, śmierci czy adopcji dokonanej przez samotną kobietę. Nie miałoby sensu twierdzenie, że brak ojca jest dlań bez znaczenia lub że łatwo jest matce wyrównać mu to w inny sposób. Ale jeżeli problem rozwiązywany jest właściwie, dziecko — tak samo chłopiec jak dziewczynka — może wyrastać zupełnie dobrze przystosowane.

Read More

Oparzenie słoneczne cz. II

Wilgotny okład przy infekcjach skórnych do czasu porozumienia się z lekarzem. Jeżeli dziecko ma ropień, zastrzał czy zanokcicę (ropnie w okolicy paznokci rąk czy nóg), ropiejącą ranę ciętą czy jakąkolwiek tego typu infekcję skórną, musi być obejrzane przez lekarza. Do tego czasu powinno spokojnie posiedzieć, najlepiej w łóżku, z poszkodowaną ręką czy nogą ułożoną na poduszce.

Read More

Czego boją się dzieci

Mimo że środowisko chroni małe niemowlęta przed bodźcami wywołującymi obawę, to jednak przeżywają one niektóre rodzaje lęków. W końcu okresu niemowlęcego wzrasta częstość przeżywania strachu. Większość niemowląt boi się stale pewnych rzeczy, zwłaszcza tych, które kojarzy z głośnym hałasem lub upadkiem. Na ogół niemowlęta najczęściej boją się głośnych hałasów, zwierząt, obcych ludzi, nieznanych miejsc lub przedmiotów, szybkich zmian miejsca, przebywania w samotności i bólu (Watson, 1925: Hagman, 1932: Jersild i Holmes, 1935: Holmes, 1936: Jersild, 1936, 1954, 1954a: Lawton, 1938: Merry i Merry, 1950: Garrison, 1952: Breckenridge i Vincent, 1955).

Read More

Istnieje wiele przyczyn agresywności

Która z nich będzie dominującą w określonym wieku, zależy to w dużym stopniu od indywidualności dziecka. Źródłem agresywności może być pragnienie dziecka, aby mieć uznanie i aby móc okazać swoją wyższość. Agresywność może być formą działania samozachowawczego, wynikającego stąd, że dziecko czuje się niepewne i znajduje się w defensywie. Może ona być również wyrazem zazdrości. U małych dzieci agresywność przejawia się w biciu ¡nnych dzieci, przeciwstawaniu się temu, co robią inne, we włączaniu się do grupy, w której jest niepożądane, albo zabieraniu bez pozwolenia czegoś, co należy do innego dziecka (Appel, 1942: Gardner, 1952: Jersild, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955). Niekiedy agresywność jest wynikiem niewłaściwych stosunków społecznych, podczas gdy innym razem oznacza postęp w uspołecznianiu dziecka (Jersild i Fitę, 1939). Wśród małych dzieci spotyka się na ogół mniej agresywności niż wśród starszych, a to przede wszystkim dlatego, że kontakty ich z innymi dziećmi są rzadsze i krótsze niż kontakty dzieci starszych i w wyniku tego mają one mniej okazji do agresywności (Muste i Sharpe, 1947). Około trzeciego roku życia dziecka, jak jego kontakty z innymi dziećmi stają się coraz częstsze, zaznacza się wyraźny wzrost agresywności (lig i inni, 1949).

Read More